• Üye Girişi
 • Genç Pesiad
Pesiad
Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm

Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm

  • Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm-0
  • Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm-1
  • Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm-2
  • Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm-3
  • Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm-4
  • Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm-5

  Pendik Toplantısı: Kentsel Dönüşüm

  Pendik Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kentsel Dönüşüm başlıklı toplantımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız, Gedik Üniv. Rektörü Prof.Dr. Ahmet Topuz, üyelerimiz ve Pendiklilerin katılımıyla PESİAD Konferans Salonu’nda gerçekleşti.


  Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlilerinde sunum yaptığı toplantıda, Prof.Dr. Kamuran Güçlü,Kentsel Dönüşüm konusunda,Yrd.Doç.Dr. Müge Ertemli Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği, Yrd.Doç.Dr.Seyhan Yardımlı ise Avrupa’da Kentsel Dönüşüm hakkında görüşlerini paylaştı.


  Güçlü,1950’lerden günümüze kentsel dönüşümün sürecini anlatırken, Ertemli, Dönüşümün Kent dokusunun bozulmadan gerçekleşmesi üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Yardımlı ise, Kentsel Dönüşümde Londra Örneği üzerinden AB nin Kentsel Dönüşüme yaklaşımı hakkında bilgi paylaştı.
  Toplantıda bilgilendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız,6306 sayılı yasa hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.
  Ayyıldız , 1999 yılında yaşadığımız 17 Ağustos depremiyle ve öncesinde yapılan kaçak binaların aflarla yasallaştırılması sebebiyle ilgili kanunun hazırlanmasını ihtiyacı oluştu.
  Kat Mülkiyeti Kanunu Sebebiyle Yıllarca Yol Alamadık
  1999 yılına kadar yapılan binalarda zemin emniyet gerilmelerinin kabullerle gerçekleştiğini belirten Ayyıldız,binalar sondaj ve zemin emniyetleri tespit edilmeden inşa edildiklerini söyledi. 1999 depreminden 2011 Van depremine kadar ise ciddi bir çalışma yapılamamasının en önemli nedeninin Mülkiyet Hakları olduğunu belirten Ayyıldız, kat mülkiyeti kanunu sebebiyle sürecin önü kesilmişti. Yani riskli bir binanın yıkılmasına bina içinde ikamet eden bir kişi dahi olsa ve o kişinin %1 hissesi olsa yıkım gerçekleşemiyordu. Tüm bu sebepler nedeniyle 6306 sayılı yasa çıkararak bu kronik soruna çözüm bulduk. Dedi.
  6306 sayılı yasanın getirdiklerine değinen Ayyıldız Binaların tekrardan yapım izni için 3/2 çoğunluk yeterli olacaktır. Dedi
  3/2 çoğunluk yeterli
  Yasaya göre, çoğunluğa sahip olduğunuz sürece müteahhitliğini kişi kendisi yapabilir ya da farklı birine yaptırabilir. Bu çoğunluğa sahip olunursa geriye kalan 1/3 lük kısmı istimlâk ettirme ve satışını diğer hissedarlara sattırma imkânı bulunmakta. Bu yüzden mülkiyet sahipleri bu ayrıntıya dikkat etmeliler.
  18 Ay Boyunca 600 TL Kira Yardımı
  Riskli yapıların, Rezerv Alan ve Riskli Binalar olarak 2’ye ayrıldığını belirten Ayyıldız,Riskli alanların tespiti Bakanlık ve TOKİ veya ilgili idare tarafından sorunlu bölgenin alanı belirlendikten ve bakanlığa müracaat edilip Afet İşlerinden görüş alındıktan sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan ediliyor ve o alanda çalışma yapılabiliyor. Bu çerçevede bu alanda gecekonduların tapusu olmasa bile kişiler tapu sahibi olabiliyor veya kredi alabiliyorlar ve kira yardımı alabiliyorlarlar. Kira yardımı 18 ay boyunca ayda 600 TL şeklinde veriliyor. Kira yardımı alanlar aynı zamanda kredi yardımını da alabiliyor ancak ikisini bir arada alanlar kredi yardımının %50 faiz indiriminden faydalanamıyor. Diğer taraftan Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binaların harç ve tüm vergilerden muaf olduğu belirten Ayyıldız,bu durumun inşaat maliyetlerini düşüren önemli bir avantaj olduğunu belirtti..
  Riskli binada 1 kişi dahi Müracaat Etse Binayı Yıktırabilir
  Ayyıldız,riskli binalarda ikamet eden şahıslardan biri dahi müracaat etse o binayı yıktırabiliyor.Bakanlığımızla yetkili lisanslı kuruluşlardan yerinde tespit yaptırıp riskli raporu getirerek bakanlığımıza müracaat ediyor,bakanlıktan il müdürlüğüne gönderilen belgeleri müdürlükler 7 gün içerisinde tapuya bildiriyor.Tapuda süreci başlatarak 15 gün içerisinde itiraz olmasa ikinci tebligatı yapıyor ilgili belediyeye bildiriyor.Belediyede 60 gün içerisinde riski yapının boşaltılmasıyla ilgili şahıslara tebligat yapıyor.60 günlük süre zarfında bina yıkılmadıysa 30 günlük ek süre veriliyor.Bu ek süre zarfında da bina yıkılmasa riskli yapılar valilikçe yıkılıyor,dedi.
  Yıkım Sonrası Yeniden Yapım İçin 2/3 Çoğunluk Yeterli
  Yıkımda 1 kişinin talebiyle riskli alan yıkılırken binanın yapımı konusunda ise 2/3 çoğunluk sağlanmak gerektiğini belirten Ayyıldız, 1/3 itiraz etse dahi bakanlık ve SPK uzmanları tarafında değerlendirme yapılarak hisseleri 2/3 çoğunluğa satışı gerçekleşiyor. Eğer 2/3 çoğunluk 1/3 çoğunluğun hissesini almasa bakanlık bu hisseyi alıyor ve 2/3 çoğunluğun yaptığı anlaşmaya uyuyor. Dedi.
  15 bin Metrekareyi Geçen Parsellerde İmar Değişikliği Mümkün
  Riskli bölgelerin imarında değişiklikler olabilirken riskli binaların imarının mevcut durumuna göre tekrar yapıldığını belirten Ayyıldız 15 bin metrekareyi geçen parsellerin birleşmesiyle oluşacak alanlarda yeni bir plan yapımı mümkündür. Böyle bir durumda bakanlığımızın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde bir plan yapma hakkı oluşuyor. Bu plan dahilinde de donatılarını düzenleme hakkı ortaya çıkıyor. Dedi.
  Bilgilendirme Toplantısı yapılan sunumlardan sonra konukların soru sormalarıyla son buldu.

  • Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için çerezler kullanılmaktadır.